Kurumsal

Sürdürülebilirlik

AŞAĞI KAYDIR

Sürdürülebilirlik, İşimizin Hayati Bir Unsurudur!

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en ön planda tutarak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli güvenilir ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak.

Tüm faaliyetlerimizde iş hedeflerimizin sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki üç yönünü dikkate alarak belirlenmesini,

Atık yönetimine ilişkin düzenlemeler yapılarak; ambalaj ve katı atıkların kontrolü ve imha edilmesi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların en aza indirilmesi amaçlanmak.

Personele, çevrenin korunmasını sağlamak üzere eğitim vermek.Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına ticari faaliyetlerimizde özen göstermek.

Faaliyetlerimizi, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmek.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerini şeffaflık içinde yürütürken; menfaat sahiplerinin, çalışanların, pay sahiplerinin ve tedarikçilerin ihtiyaçlarını gözeterek sürdürmek.

Sürdürebilirlik politikalarını, kurumsal yönetim anlayışı içerisinde geliştirmek için çalışmalar yapmak.Irk, cinsiyet, medeni hal, yaş, renk, din, soy, ulusal köken, özürlülük ve diğer korumalı durumlara ilişkin fırsat eşitliği sağlamak.