Kurumsal

Doğa ve Çevre Politikamız

Doğa ve Çevre Politikamız

AŞAĞI KAYDIR

Daha İyi Bir Gelecek İçin!

Doğayı korumu ve daha da yaşanılır hale getirme konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz ve çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyoruz.

Ülkemizde ve dünyada her geçen gün gelişmekte olan çevre süreçlerini yakından takip ederek, beton üretim tesislerimizde uygulamaktayız.

Sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla teorik ve sahada uygulamalı eğitimler vererek tüm tesislerimizde çevre bilincinin oluşmasını sağlamaktayız.

Çalışma politikamız, alt yüklenicilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre konusunda ve olası çevre kirliliği tehlikelerine karşı gereken hassasiyeti göstermeye özendirecek şekilde düzenlenmiştir.

Üretim süreçlerimizde çevre kirliliğini önlemeye ve doğal kaynakları korumaya maksimum düzeyde özen göstermekteyiz.

Zararlı ürünleri faydalı ürünler ile ikame ederek çevresel strateji izliyoruz.